2. Orszak żałobników brnie poprzez mokry śnieg na bukowiańskim cmentarzu

Dyskutujemy o góralskiej religijności. Słyszę, że bywa czasami sztuczna i na pokaz. Że prawdziwa, organiczna i niezbywalna jest jedność Górali z naturą. Niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiają, czy nie. I dlatego ceni się tutaj prostą i dobrą śmierć. I wierzy się, że kto ma dobre życie, to i śmierć będzie miał jednako dobrą.

Orszak żałobników brnie poprzez mokry śnieg na bukowiańskim cmentarzu